De CultraCard

  • De CultraCard is bestemd voor ondernemers actief in de groene sector
  • Met de CultraCard is het gehele assortiment van de Cultra voor u beschikbaar
  • Om in aanmerking te komen voor de CultraCard dient u als ondernemer te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wij zullen u vragen een uittreksel dat niet ouder is dan 2 jaar en geldige legitimatie te overleggen.
  • Hiernaast wordt u ook getoetst aan onze criteria bij uw aanvraag voor de groene CultraCard. De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), de Centrale Vereniging voor de Bloemendetailhandel (VBW) en de Nederlandse vereniging van Tuincentra (NVT) zijn overeengekomen dat bloemen en planten in de groothandelcentra in Nederland uitsluitend verkocht worden aan ‘groene wederverkopers’. Deze afspraak wordt door de CultraPartners gerespecteerd. Meer informatie over de criteria vindt u onder het kopje ‘Reglement en voorwaarden’ op deze site.